NIEUWSBRIEF

Events & Meetings

nov 2006 / 1e kw. 2007

nr. 3

        

 

Hallo Cruise Brothers

 

 Hierbij een Nieuwsbrief, die u niet moet zien als ons blad ‘the Cruiser’ maar als een extra service & reminder.

 

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de volgende BELANGRIJKE PUNTEN:

*************************************************************************************

** Int. Onderling Overleg 19 nov. **

zondag         Op deze zondagmiddag zal uw bestuur de voorzitter zijn tijdens het (Int.) Onderling Overleg

dat gehouden gaat worden in Gilze-Rijen.

Hierbij zullen circa 15 andere autoclubs vertegenwoordigd zijn met hun bestuur (ook vanuit België) om weer onderling de meetingdata vast te leggen voor het komende autoclubseizoen.

*************************************************************************************

** Algemene ledenvergadering 26 november 2006**

 

zondag         Op deze zondagmiddag nodigt het bestuur u van harte uit om de algemene leden vergadering vanaf 13.00 bij te wonen.

13.00               Tijdens deze vergadering zal het bestuur zijn verantwoording afleggen over de afgelopen

periode. Ook zal de kascommissie haar verslag doen en zal het bestuur zijn financiële stukken overleggen, haar toekomstige ideeën spuien en u uitnodigen hierbij mee te denken. Tevens zullen diverse leden van het bestuur zich herkiesbaar stellen en zal Ed Dijkhuizen als voorzitter definitief aftreden. Dit als gevolg van andere prioriteiten die veel tijd in beslag nemen. Wel zal Ed als vrijwil-liger bij de SNC en beurzen beschikbaar blijven. Denkt u ambitie te hebben voor een bestuursfunctie, kijk dan even naar de noot na de agendapunten bovenaan volgende bladzijde.

 

AGENDA: deze ziet er als volgt uit

 

Allereerst even inchecken bij de secretaris op vertoon van uw ledenpas

1.      Opening, welkom met koffie en gebak of een frisje;

2.      Voorwoord ‘Hoe gaat het met The Cruise Brothers’;

3.      Verzoek om vrijwilligers;

4.      Kandidaatstelling i.v.m. vacant worden van 1 lid van de Kascommissie;

5.      Kandidaatstelling i.v.m. diverse commissies waaronder een Rondrittencommissie;

6.      Kandidaatstelling i.v.m. vacant geworden bestuursfunctie;

 

7.      Pauze

 

8.      Kascommissie doet verslag van haar bevindingen;

9.      Penningmeester geeft samen met het bestuur antwoord op de financiële stukken

die ter plaatse worden uitgereikt waaronder een toelichting op de Balans en

Resultatenrekening;

10.  Voorstel tot vaststelling handhaving contributiebedrag van € 40,- voor 2007;

11.  Toekomstverwachting;

 

12.  Verkiezing           1e: nieuw lid Kascommissie (voor de komende 2 jaar)

2e: minstens één nieuw lid voor het bestuur

13.  Rondvraag

14.  Sluiting

 

Noot: Iedereen die zich geroepen voelt iets te willen betekenen voor de club en zich beschikbaar stelt, wordt verzocht volgens het huisreglement zich minimaal 2 dagen van tevoren schriftelijk / per e-mail kenbaar te maken bij het bestuur aan de secretaris . Na de verkiezing wordt dan tijdens de eerst komende bestuursvergadering binnen het bestuur bepaald wie vanuit het nieuwe bestuur de nieuwe voorzitter wordt en worden eventueel andere functies besloten die door de verkiezing gewijzigd zouden kunnen worden.

graag uw aanmelding via

voor 24 november 2006

 

De andere huidige bestuursleden, die zich herkiesbaar zullen stellen hopen opnieuw het vertrouwen van de leden te mogen ontvangen om vervolgens weer voor u aan de slag te kunnen gaan.

 

Locatie        Wijk & Dienstcentrum ’t keerpunt a/d Jan van Riebeekplein 90

           

 

*************************************************************************************

 

** Calendar- & Newyearsparty op 6 januari **

6 Jan.           Op zaterdagavond 6 jan. 2007 houden we weer een Party bij van der Valk ‘de Bijhorst’ met 20.00   live music en kleine snacks. U heeft hier de keus tot motelovernachting om de volgende dag

                        rustig naar huis te kunnen gaan. Ook indien u van ver komt kunt als lid dus mee feesten.

 

Op deze avond brouwen we een echt feest. Zeker omdat het alweer de elfde keer is dat wij een kalender hebben samengesteld met mooie Amerikaanse auto’s van diverse leden. Deze auto’s zijn omringd door  mooie en leuke vrouwen. Dit alles in full colour en op groot A3-formaat.

De eigenaren en dames zullen op deze avond in de bloemetjes gezet worden. Natuurlijk gaat dit alles gepaard met snacks, drank en gezellige live Music.

 

Opnieuw kan de prijs van de kalender door sponsoring weer laag gehouden worden.

Slechts € 7,50.

 

Proost mee op het nieuwe seizoen, neem ideeën door en feest gezellig mee !!

 

Aanmelding    is nodig om tijdig door te geven aan vd Valk hoeveel personen verwacht worden.

        vóór                                           070-3604197  of  

3 januari 2007

Toegang is voor leden en partner en kids gratis

 

Niet leden: € 10,- (als intro, zolang er plaats is)

Bedrag ter plekke te voldoen.

 

Kamers: Wij hebben een optie op een aantal kamers

dus bel ons snel

Locatieadres: 

Bijhorst  Zijdeweg 54, Wassenaar

van der Valk    hoek Leidsestraatweg

 

Tot ziens, Guus en Lina namens het bestuur

 

aanmelding voor 3 januari

telefonisch 070-3604197 of via adres

Ieplaan 64, 2565  LN  Den Haag.

 

Zie ook onze site  www.cruisebrothers.nl     

 

*************************************************************************************

 

** SWAPmeet op 1 April **  GEEN grap !!

Toegang  gratis

 

SWAPmeet                          Op deze zondagmiddag houden we weer onze SWAPmeeting.

Let op                         Weer één week voor de eerste Saturday Night Cruise van 7 april.

 

Locatie           Deze Swapmeet wordt gehouden bij het Kartcentrum v.d. Ende op de grens van Den Haag-

Zuid en Poeldijk. Hier kunt u weer terecht om uw overtollige Amerikaanse auto-onderdelen,

boeken en andere leuke zaakjes te verkopen vanuit uw kofferbak.

 

Music             Weer live muziek met “Highway 54” in de hal binnen op het podium

Kramen          Kramen met boeken, riemen, leer, tatoeages, reclameborden zijn aanwezig binnen in de hal.

 

Wilt u even iets anders, wat spanning? Ga dan karten of loop langs de leuke kraampjes. Ook kunt u in het kartcentrum bij de bar (Racing Inn) terecht voor een saté schotel, snacks en beneden bij het podium met

Highway 54 in de overdekte hal voor fris en cool tapbier of een hamburger.

 

Welkom  U bent vanaf 11.00 welkom. Deze meeting duurt  tot circa 17.00.  Dus Buy or Sell.

aanmelding kraamhouders welkom: 070-3604197

 

** Saturday Night Cruise 2007 **  NOTEER !

 

1e zaterdagavonden         Deze vinden plaats op 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 aug. en 1 sept. 2007

van de maand

Locatie                                   De Werf in Den Haag-Zuid. (het snelst via de A4 en N211 te bereiken)

 

Zie voor verdere info

 

www.cruisebrothers.nl

of in ons clubblad ‘the Cruiser’  

 


Terug naar de "Cruise Brothers Nieuwsbrieven" pagina